سقف وام مسکن به سیل زدگان چقدر است؟

  • یکشنبه 8 اردیبهشت 1398
نوشته شده توسطتحریریه

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخریب و خسارت دیدن تعداد بیشتر بخوانید...