رونق بازار مسکن در گرو ثبات اقتصادی است

  • دوشنبه 1 مرداد 1397
نوشته شده توسطتحریریه

معاون مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن، راه و شهرسازی گفت: زمانی که کشور فاقد بیشتر بخوانید...