وزیر پیشنهادی راه: مسکن مهر باید سریعتر با همکاری دیگر دستگاه‌ها تمام شود

  • چهارشنبه 2 آبان 1397
نوشته شده توسطتحریریه

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: تکمیل"مسکن مهر" تعهدی از سوی دولت و جزئی از بیشتر بخوانید...

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی: الویت اولم را مسکن قرار داده ام

  • سه شنبه 1 آبان 1397
نوشته شده توسطتحریریه

ملک بانک- وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: اولین محور برنامه‌های بنده توجه به حوزه بیشتر بخوانید...