در کدام مناطق تهران بیشترین تعداد پروانه ساخت صادر شده است؟ + اینفوگرافی

  • پنج شنبه 3 مرداد 1398
نوشته شده توسطتحریریه

از آنجایی که میزان صدور پروانه ساخت متعاقبا افزایش ساخت و ساز و گاهی تعادل بیشتر بخوانید...

رشد ۱۴.۴ درصدی صدور پروانه مسکن در تهران

  • جمعه 14 اردیبهشت 1397
نوشته شده توسطتحریریه

نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می‌دهد بیشتر بخوانید...