روحانی برای افزایش ارزش پول ملی تیم اقتصادی را ترمیم کند

  • دوشنبه 1 مرداد 1397
نوشته شده توسطتحریریه

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید که برای جبران کاهش بیشتر بخوانید...