سایه سنگین اقتصاد کلان بر بازار مسکن

1624 مشاهده
  • چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398
نوشته شده توسطتحریریه

بررسی تحولات بازار مسکن طی یک سال گذشته نشان می‌دهد، همگام با جهش از اردیبهشت بیشتر بخوانید...

چگونه قیمت خانه به متری 10 میلیون تومان رسید؟

974 مشاهده
  • چهارشنبه 29 اسفند 1397
نوشته شده توسطتحریریه

مهم‌ترین اتفاق حوزه عمران و اشتغال در بخش مسکن طی سال ۱۳۹۷ را می‌توان جهش بیشتر بخوانید...

احتمال افزایش و جهش قیمت مسکن در سال 98

1666 مشاهده
  • سه شنبه 21 اسفند 1397
نوشته شده توسطتحریریه

ارزیابی رشد یک‌ساله سه بازار رقیب یعنی مسکن، سکه و ارز نشان می‌دهد، مسکن از بیشتر بخوانید...