ضرر سازنده ها برای پیش فروش مسکن در بازار فعلی

  • دوشنبه 29 بهمن 1397
نوشته شده توسطتحریریه

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران با بیان این که پیش‌فروش مسکن به ضرر سازنده‌ها است، بیشتر بخوانید...

علت کمبود فایل املاک در حال ساخت(پیش فروش) در تهران چیست؟

  • یکشنبه 23 اردیبهشت 1397
نوشته شده توسطتحریریه

هنوز بازار مسکن تهران تحرک معمول را نیافته است و رکود همچنان در آن حاکم بیشتر بخوانید...