حتی توسعه یافته ترین کشورها هم بخش مسکن را رها نکرده اند!

  • یکشنبه 29 اردیبهشت 1398
نوشته شده توسطتحریریه

یکی کارشناسان بازار مسکن گفت: حتی لیبرال ترین اقتصادهای دنیا نیز بخش مسکن را رها بیشتر بخوانید...

بلندتربن آسمان خراش های سال 2018

  • شنبه 10 فروردین 1398
نوشته شده توسطتحریریه

آسمان خراش ها به عنوان یک خروجی منحصربه فرد و بخشی از یک مرکز شلوغ بیشتر بخوانید...

“شهر در هوا” طرحی که پس از گذشت 60 سال جایزه معماری پریتزکر 2019 را از آن خود کرد

  • جمعه 17 اسفند 1397
نوشته شده توسطتحریریه

، معمار ژاپنی و برنده جایزه در سال 2019، نه تنها بیش از 100 اثر بیشتر بخوانید...

جدیدترین نسل ربات ها پیشتاز در کمک به انسان ها

  • شنبه 11 اسفند 1397
نوشته شده توسطتحریریه

از میان تمام گونه های زنده این سیاره، 10 درصد از کل آنها یعنی حدود بیشتر بخوانید...

ژاپن برای ساخت آسمان خراش های چوبی تا سال ۲۰۴۱ در توکیو برنامه ریزی میکند

  • شنبه 19 اسفند 1396
نوشته شده توسطمینو بهاری

ژاپن همیشه یکی از موفق ترین کشور های جهان در ساخت و سازهای عظیم بوده بیشتر بخوانید...