تأثیرات کاهش نرخ سود بانکی بر رونق بازار مسکن

  • شنبه 8 اردیبهشت 1397
نوشته شده توسطتحریریه

عقبایی،گفت: قیمت واحدهای کوچک‌متراژ در تابستان افزایش خواهد یافت، بنابراین دولت باید سود تسهیلات مسکن بیشتر بخوانید...