انتقاد کرباسچی از روحانی به دلیل برخورد حذفی با مسکن مهر

  • شنبه 19 آبان 1397
نوشته شده توسطتحریریه

دبیرکل حزب کارگزاران گفت: روحانی در بحث مسکن عنوان کرد باید زمین‌های ارزان در اختیار بیشتر بخوانید...