طراحی موزه ای به نام چلنج در کره جنوبی / UNStudio

  • سه شنبه 15 مرداد 1398
نوشته شده توسطتحریریه

UNStudio موزه ای متشکل از بخش های شناور مرتبط و همه جانبه را با نام بیشتر بخوانید...

طراحی و معماری موزه علوم رباتیک در کره جنوبی / طرحی برای تعامل انسان و ربات ها

  • چهارشنبه 1 اسفند 1397
نوشته شده توسطتحریریه

معماران شرکت ترکیه ای (Melike Altınışık (MAA برنده رقابت طراحی موزه علوم رباتیک در سئول کره بیشتر بخوانید...