50 سال بعد از اولین فرود روی سطح ماه / 15 پروژه معماری برای زندگی در فضا

  • دوشنبه 25 شهریور 1398
نوشته شده توسطتحریریه

آیا انسان ها روزی واقعا روی کره ماه زندگی خواهند نمود؟امروز از اولین ماموریت آپولو بیشتر بخوانید...

شرکت SOM، چشم انداز خود را برای اولین مکان زندگی انسان در کره ماه ارائه نمود

  • پنج شنبه 22 فروردین 1398
نوشته شده توسطتحریریه

گروه معماری اسکیدمور، اوینگز و مریل، چشم انداز خود را برای روستای "Moon Village"(روستا ماه)، بیشتر بخوانید...