اقدامات بسیار مهم برای کنترل قیمت مسکن در سال آینده

  • یکشنبه 19 اسفند 1397
نوشته شده توسطتحریریه

ابهام‌زدایی از چشم‌انداز اقتصادی، انبوه‌سازی، صنعتی‌سازی، ارائه زمین ارزان قیمت، مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات با نرخ بیشتر بخوانید...