گرافن چیست و چگونه این ماده شگفت انگیز، انقلاب جدید در معماری را به وجود می آورد

  • یکشنبه 27 مرداد 1398
نوشته شده توسطمجید عطایی

گرافن چیست؟این ماده شگفت انگیز با ساختار شبکه ای شش ضلعی خود قرار است در بیشتر بخوانید...