نیمی از بافت های فرسوده تهران با زلزله تخریب می شود

  • دوشنبه 21 آبان 1397
نوشته شده توسطتحریریه

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: ۲۶۲ هزار واحد مسکونی در تهران در بیشتر بخوانید...

محل اماکن و محلات ایجاده شده بر روی ۴ گسل مهم تهران کجاست؟

  • یکشنبه 23 اردیبهشت 1397
نوشته شده توسطتحریریه

مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه بیشتر بخوانید...