استودیو معماری SOM، طراحی برج هادسون یارد 35، را برای ساخت در نیویورک ارائه نمود

  • دوشنبه 20 اسفند 1397
نوشته شده توسطتحریریه

SOM(اسکیدمور، اوینگز و مریل) تصاویر جدیدی از طراحی خود برای برج هادسون یارد35، بخشی از بیشتر بخوانید...