طرح شرکت COBE برای اجرای مسکن ارزان و مرقون به صرفه در تورنتو / کانادا

  • شنبه 25 اسفند 1397
نوشته شده توسطتحریریه

شرکت معماری دانمارکی COBE طراحی جدید خود برای مسکن ارزان قیمت و مرقون به صرفه بیشتر بخوانید...

آینده دنیای مسکن :استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و اتوماسیون ها و هماهنگی بیشتر

  • سه شنبه 29 اسفند 1396
نوشته شده توسطسمیه آقایی نژاد

آینده نزدیک و آسمان خراش های هوشمندی که با پهبادها و دقیق و مدرن اداره بیشتر بخوانید...