طرح شرکت COBE برای اجرای مسکن ارزان و مرقون به صرفه در تورنتو / کانادا

338 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

شرکت معماری دانمارکی COBE طراحی جدید خود برای مسکن ارزان قیمت و مرقون به صرفه بیشتر بخوانید...

آینده دنیای مسکن :استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و اتوماسیون ها و هماهنگی بیشتر

307 مشاهده
نوشته شده توسطسمیه آقایی نژاد

آینده نزدیک و آسمان خراش های هوشمندی که با پهبادها و دقیق و مدرن اداره بیشتر بخوانید...