معماری عجیب و فریبنده قرن هفدهم در ساختمان هایی به شکل حروف الفبا

1525 مشاهده
  • یکشنبه 27 اسفند 1396
نوشته شده توسطمدیر ملک بانک

معماری عجیب یوهان دیوید استینگروبر""؛ طراح و معمار آلمانی در که بیش از ۱۰۰ ساختمان بیشتر بخوانید...