معماری عجیب و فریبنده قرن هفدهم در ساختمان هایی به شکل حروف الفبا

  • یکشنبه 27 اسفند 1396
نوشته شده توسطسمیه آقایی نژاد

معماری عجیب یوهان دیوید استینگروبر"Johann David Steingruber"؛ طراح و معمار آلمانی در قرن هفدهم که بیشتر بخوانید...