مجموعه Bee Breeders برندگان چالش آسمان خراش را معرفی کردند

3344 مشاهده
  • شنبه 12 اسفند 1396
نوشته شده توسطمجید عطایی

مجموعه پرورش دهندگان زنبور عسل یا همان " " معروف چالشی برای طراحی آسمان خراش بیشتر بخوانید...