۸ نوآوری در فناوری های ساخت و ساز که مسیر این صنعت غول پیکر را تغییر می دهند

179 مشاهده
نوشته شده توسطآقایی نژاد

نوآوری در ها مانند شعله های آتش در تمام بخش ها گسترش می یابد. اگر بیشتر بخوانید...

۴ نکته برای شروع کار با واقعیت مجازی در معماری

281 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

شما از طریق به یک خانه زیبا می روید و از پنجره های بزرگ اتاق بیشتر بخوانید...

فرصت های شغلی جدید در تکنولوژی معماری در سال ۲۰۱۸

327 مشاهده
نوشته شده توسطمینو بهاری

فرصت های شغلی جدید بسیاری با توجه به تکنولوژی های جدید مدل سازی در معماری بیشتر بخوانید...