کمپانی OPEN Architecture در همکاری با شیائومی اولین نمونه MARS Case یا همان مسکن مریخ را معرفی نمود

  • پنج شنبه 12 مهر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

OPEN Architecture در همکاری با غول الکترونیک چینی،یعنی کمپانی شیائومی(Xiaomi) کوچکترین نمونه مسکن پروژه (مریخ) بیشتر بخوانید...