چگونه شهرهای بزرگ جهان پس از نابودی مجددا بازسازی شده اند(قسمت اول)

1871 مشاهده
  • دوشنبه 29 بهمن 1397
نوشته شده توسطتحریریه

هر شهر در یک داستان برای خود در طول تاریخ دارد، در گذر از روزهای بیشتر بخوانید...

کشف مسیرهای گردشگری ملی نروژ در نمایشگاه Felleshus برلین

1626 مشاهده
  • چهارشنبه 14 شهریور 1397
نوشته شده توسطمینو بهاری

معماری و چشم انداز در نروژ عنوان یک نمایشگاه است که توسط Ken Schluchtmann در بیشتر بخوانید...