شهرهای شناور، راه حل جایگزین برای افزایش جمعیت جهان

622 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

با توجه به رشد جمعیت جهان، طراحان و معماران به دنبال توسعه مناطق مسکونی در بیشتر بخوانید...

تازه ترین اخبار و مقالات
آرشیو مجله ملک بانک