برای اولین بار در جهان نوعی آجر زیستی از بازیافت زباله ها و ادرار انسان تولید شد

  • شنبه 12 آبان 1397
نوشته شده توسطتحریریه

چند سال پیش، محققان در آمریکا مفهوم استفاده از مواد ادرار مصنوعی را برای ساخت بیشتر بخوانید...

ساخت آجر و سیمان از باکتری، تکنولوژی جدید در صنعت ساختمان

  • پنج شنبه 3 اسفند 1396
نوشته شده توسطمینو بهاری

ساخت آجر و سیمان بیولوژیکی نسل جدیدی از مصالح. یک شرکت بیوتکنولوژی منحصربفرد از طریق بیشتر بخوانید...