گنبد جغرافیایی ، چادری با معماری خاص برای شرایط آب و هوایی سخت

  • چهارشنبه 1 فروردین 1397
نوشته شده توسطمجید عطایی

گنبد جغرافیایی ، چادری با و آخرین طراحی از مجموعه North Face که با توجه بیشتر بخوانید...