مجموعه کارلو راتی در آخرین نمونه کار خود نشان می دهد که چگونه طراحی خیابان ها می تواند در زمان درست تغییر یابد

  • پنج شنبه 28 تیر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

مجموعه کارلو راتی در همکاری خود با آزمایشگاه Alphabet’s Sidewalk؛ سیستم کفپوش جدید خود را بیشتر بخوانید...

ربات هوشمند Scribit از موسسه کارلو راتی، دیوار شما را به یک بوم هنری تبدیل می کند

  • چهارشنبه 22 فروردین 1397
نوشته شده توسطاملاک ونوس

ربات هوشمند Scribit یک ربات نوشتاری با ساختار یک پلاتر عمودی(vertical) پیشرفته است که میتواند بیشتر بخوانید...