طراحی یک پارک زیست محیطی برای محافظت از گونه پاندا های کمیاب در چنگدو، چین

  • دوشنبه 7 آبان 1397
نوشته شده توسطتحریریه

شرکت ساساکی تصاویری از  پارک رزرو"reserve" در شهر چنگدو برای ذخیره و بقای پانداها در بیشتر بخوانید...