شهرهایی با بیشترین هزینه زندگی در سال ۲۰۱۹

  • جمعه 22 شهریور 1398
نوشته شده توسطتحریریه

در بیست و پنجمین رده بندی شهرها توسط مجموعه Mercer's(مرسر) بر مبنای هزینه زندگی، هنگ بیشتر بخوانید...

این شهرهای آمریکای لاتین دارای بهترین کیفیت زندگی هستند

  • دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
نوشته شده توسطتحریریه

مرسر، یک مجموعه مشاوره چند ملیتی است که اخیرا اعلام کرد که وین، پایتخت اتریش، بیشتر بخوانید...