راهکار مقابله با بحران جهانی آب و هوا و کمبود منابع آب و غذا چیست؟

  • شنبه 2 آذر 1398
نوشته شده توسطتحریریه

در این مطلب به سراغ مقاله ای جالب از وب سایت اتودسک رفته ایم که بیشتر بخوانید...

تجدید نظر درباره معماری شهرها در مقابل تغییرات اقلیمی و مهاجرت

  • سه شنبه 24 مهر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

مهاجرت به عنوان یکی از نتایج تغییرات آب و هوایی به صورت روزافزونی آغاز شده بیشتر بخوانید...