مرکز فرهنگی و هنری گوانگشی با معماری فضایی در شهر نانینگ چین افتتاح شد

  • یکشنبه 18 شهریور 1397
نوشته شده توسطمینو بهاری

چینی ها مدت هاست که در حال غنی سازی معماری خود در بخش های فرهنگی بیشتر بخوانید...