طراحی مرکز داده پایدار به عنوان “بدن و مغز شهرهای آینده” توسط اسنوهتا

622 مشاهده
  • شنبه 2 تیر 1397
نوشته شده توسطمدیر ملک بانک

دفتر معماری بین المللی () تصاویری مفهومی از مرکز داده پایدار خود را به نام "The بیشتر بخوانید...