طراحی بلندترین برج اروپای غربی در دانمارک

229 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

شرکت دانمارکی Dorte Mandrup، یک آسمان خراش جدید را برای تبدیل شدن به بلندترین برج بیشتر بخوانید...

شادترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۸

224 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

طبق گزارش جهانی، شادترین کشورهای در سال ۲۰۱۸ از بین ۱۵۶ کشور با در نظر بیشتر بخوانید...

تازه ترین اخبار و مقالات
آرشیو مجله ملک بانک