طراحی بزرگترین گلخانه گرمسیری جهان به نام Tropicalia

2110 مشاهده
  • پنج شنبه 11 مرداد 1397
نوشته شده توسطمدیر ملک بانک

طراحی بزرگترین گلخانه گرمسیری جهان توسط شرکت فرانسوی  Coldefy & Associates برای ایجاد محیطی سر بیشتر بخوانید...