طراحی بلندترین برج اروپای غربی در دانمارک

1471 مشاهده
  • پنج شنبه 15 فروردین 1398
نوشته شده توسطتحریریه

شرکت دانمارکی Dorte Mandrup، یک آسمان خراش جدید را برای تبدیل شدن به بلندترین برج بیشتر بخوانید...