کشف مسیرهای گردشگری ملی نروژ در نمایشگاه Felleshus برلین

  • چهارشنبه 14 شهریور 1397
نوشته شده توسطمینو بهاری

معماری و چشم انداز در نروژ عنوان یک نمایشگاه است که توسط Ken Schluchtmann در بیشتر بخوانید...

کنفرانس ROB|ARCH 2018: ساخت روباتیک در معماری، هنر و طراحی

  • یکشنبه 24 تیر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

ظهور رباتیک همراه با خلاقیت در صنایع ساختمانی منجر به یک انقلاب شگفت انگیز شده بیشتر بخوانید...