کشف مسیرهای گردشگری ملی نروژ در نمایشگاه Felleshus برلین

204 مشاهده
نوشته شده توسطمینو بهاری

معماری و چشم انداز در نروژ عنوان یک نمایشگاه است که توسط Ken Schluchtmann در بیشتر بخوانید...

کنفرانس ROB|ARCH 2018: ساخت روباتیک در معماری، هنر و طراحی

300 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

ظهور رباتیک همراه با خلاقیت در صنایع ساختمانی منجر به یک انقلاب شگفت انگیز شده بیشتر بخوانید...