رونمایی از جدیدترین طراحی سیستم حمل و نقل شبکه ای هایپرلوپ در هلند

333 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

تصاویری از چشم انداز نمونه اولیه برای یک مرکز انتقال را در اختیار دارد که بیشتر بخوانید...

تازه ترین اخبار و مقالات
آرشیو مجله ملک بانک