معماری خانه ای که می تواند به شما مواد غذایی بدهد

1338 مشاهده
  • سه شنبه 27 فروردین 1398
نوشته شده توسطمدیر ملک بانک

معماری برای ، که بیشترین انعطاف پذیری را در زندگی روزمره دارد و به دنبال بیشتر بخوانید...

طراحی سالن اپرای نورنبرگ به نام “Cultural Jewel”

1506 مشاهده
  • یکشنبه 30 اردیبهشت 1397
نوشته شده توسطتحریریه

شرکت BRATKE تصاویری از پیشنهادی خود را در نورنبرگ آلمان منتشر کرده اند. "Nuremberg Konzerthaus" بیشتر بخوانید...

ایجاد خانه ای جدید برای تعطیلات در کنار کلبه قدیمی در آلمان

1884 مشاهده
  • دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
نوشته شده توسطتحریریه

در این پروژه نباید کلبه قدیمی مربوط به سال ۱۹۷۰ آسیب میدید، تنها میبایست بک بیشتر بخوانید...