بهترین راهکارهای رفع آلودگی شهرهای جهان تا سال ۲۰۱۷

  • جمعه 14 اردیبهشت 1397
نوشته شده توسطمجید عطایی

بهترین راهکارهای رفع آلودگی های درون شهری اجرا شده در جهان تا سال ۲۰۱۷ میلادی، بیشتر بخوانید...

“برج های همزیستی” در باغهای جمیرا دبی، طرحی مفهومی برای آینده نزدیک

  • شنبه 26 اسفند 1396
نوشته شده توسطمجید عطایی

"برج های همزیستی" ، شده توسط شرکت معماری در باغهای جمیرا، دبی شامل یک ، بیشتر بخوانید...