هاربین اُپِرا مرکزی عظیم برای ادغام هنر، فرهنگ و انسان

  • پنج شنبه 17 اسفند 1396
نوشته شده توسطمجید عطایی

هاربین اُپِرا مرکزی که در سال ۲۰۱۵ در چین ساخته و افتتاح شد . در بیشتر بخوانید...