تورم در بخش مسکن چند درصد است؟

  • یکشنبه 20 خرداد 1397
نوشته شده توسطتحریریه

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با رد تورم ۳۴ بیشتر بخوانید...

روند بازار مسکن در اولین ماه سال ۹۷

  • سه شنبه 21 فروردین 1397
نوشته شده توسطتحریریه

روند بازار مسکن با نگاهی اجمالی به افزایش ناگهانی نرخ ارز و التهاب بازارهای اصلی بیشتر بخوانید...