دو کمپانی آروپ و گریمشاو طراحی نهایی خود را برای قطار سریع السیر لندن منتشر نمودند

369 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

دو شرکت بزرگ (Arup) و (Grimshaw) تصاویر جدیدترین طراحی مشترک خود از راه آهن سریع بیشتر بخوانید...

چشم انداز شرکت Foster و شرکاء در رابطه با پروژه هایپرلوپ

247 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

شرکت Foster + Partners در آخرین گزارش از پروژه عظیم هایپرلوپ"" چشم انداز خود و بیشتر بخوانید...

اولین Hyperloop تجاری جهان در سال ۲۰۲۰ به ابوظبی می آید

598 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

شرکت فن آوری های حمل و نقل Hyperloop (HyperloopTT) جزئیات طرح های خود را برای بیشتر بخوانید...