ساختمان اداری تجاری فرمانیه / دفتر معماری علیدوست وهمکاران

530 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

ساختمان "فرمانیه" به عنوان یک پروژه اداری تجاری در یکی از خیابان های اصلی تهران بیشتر بخوانید...

طراحی و معماری مرکز تجارت جهانی (تایچونگ)، تایوان

582 مشاهده
نوشته شده توسطمینو بهاری

مرکز تجارت ملی توسط شرکت AEDAS  طراحی شده است و این سازه یک ساختمان ۱۶۵ بیشتر بخوانید...