موزه جدید شهر بولزانو ایتالیا یک مرکز فرهنگی و تفریحی در دل کوهستان / اسنوهتا”Snøhetta”

  • دوشنبه 13 اسفند 1397
نوشته شده توسطتحریریه

کمپانی "" از طراحی جدید خود به نام Ötzi the Iceman که قرار است بنای بیشتر بخوانید...