بلندتربن آسمان خراش های سال ۲۰۱۸

308 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

آسمان خراش ها به عنوان یک خروجی منحصربه فرد و بخشی از یک مرکز شلوغ بیشتر بخوانید...

جدیدترین نسل ربات ها پیشتاز در کمک به انسان ها

148 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

از میان تمام گونه های زنده این سیاره، 10 درصد از کل آنها یعنی حدود بیشتر بخوانید...

معماری رصدخانه Enoura در ژاپن / Hiroshi Sugimoto

224 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

سایت پروژه Enoura در بین یک تپه مملو از بوته های مرکبات در منطقه Kataura بیشتر بخوانید...

ربات انسان نمای ژاپنی وارد صنعت ساخت و ساز می شود

270 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

موسسه علوم پیشرفته و صنعت ژاپن، مدل HRP-5P را که یک انسان نما است تولید نموده بیشتر بخوانید...