چگونه شهرهای بزرگ جهان پس از نابودی مجددا بازسازی شده اند(قسمت دوم)

  • دوشنبه 29 بهمن 1397
نوشته شده توسطتحریریه

در از این مطلب با تاریخچه نابودی تا بازسازی و تولد دوباره شهرهای برلین، درسدن، بیشتر بخوانید...

شرکت فاستر و همکاران، از طراحی برج جدید خود در لندن رونمایی کرد

  • دوشنبه 28 آبان 1397
نوشته شده توسطتحریریه

شرکت Foster + Partners جزئیات جدیدترین برج های پیشنهادی خود برای شهر را به نمایش گذاشتند. بیشتر بخوانید...