جدیدترین نسل ربات ها پیشتاز در کمک به انسان ها

202 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

از میان تمام گونه های زنده این سیاره، 10 درصد از کل آنها یعنی حدود بیشتر بخوانید...

نگاهی به چهره آینده بشریت با ساعتی برای ۱۰۰۰۰ ساله

301 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

انسانها موجوداتی هستند که در زمان حال زندگی می کنند اما اغلب نگرانی ها و بیشتر بخوانید...

تازه ترین اخبار و مقالات
آرشیو مجله ملک بانک