جدیدترین نسل ربات ها پیشتاز در کمک به انسان ها

1048 مشاهده
  • شنبه 11 اسفند 1397
نوشته شده توسطتحریریه

از میان تمام گونه های زنده این سیاره، 10 درصد از کل آنها یعنی حدود بیشتر بخوانید...

نگاهی به چهره آینده بشریت با ساعتی برای ۱۰۰۰۰ ساله

1273 مشاهده
  • دوشنبه 22 مرداد 1397
نوشته شده توسطتحریریه

انسانها موجوداتی هستند که در زمان حال زندگی می کنند اما اغلب نگرانی ها و بیشتر بخوانید...