شرکت SOM، چشم انداز خود را برای اولین مکان زندگی انسان در کره ماه ارائه نمود

252 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

گروه معماری اسکیدمور، اوینگز و مریل، چشم انداز خود را برای روستای "Moon Village"(روستا ماه)، بیشتر بخوانید...

تازه ترین اخبار و مقالات
آرشیو مجله ملک بانک