طراحی نهایی آسمان خراش جدید Supertall برای ساخت و ساز در مسکو تایید شد

2731 مشاهده
  • پنج شنبه 8 شهریور 1397
نوشته شده توسطتحریریه

مقامات مسکو اسناد یک ساختمان فوق العاده و جدید را برای ساخت امضا کردند که بیشتر بخوانید...