طراحی نهایی آسمان خراش جدید Supertall برای ساخت و ساز در مسکو تایید شد

571 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

مقامات مسکو اسناد یک ساختمان فوق العاده و جدید را برای ساخت امضا کردند که بیشتر بخوانید...

تازه ترین اخبار و مقالات
آرشیو مجله ملک بانک