آسانسور فوق پیشرفته با حرکت افقی و عمودی، نوآوری جدید از شرکت آلمانی ThyssenKrupp

  • پنج شنبه 3 اسفند 1396
نوشته شده توسطمجید عطایی

آسانسور فوق پیشرفته ای که آینده ساخت و را متحول میکند، شرکت آلمانی در تازه بیشتر بخوانید...