موزه هنر Dune در نزدیکی یکی از سواحل پکن ساخته می شود

  • پنج شنبه 30 فروردین 1397
نوشته شده توسطسمیه آقایی نژاد

موزه هنر Dune  توسط شرکت OPEN Architecture در نزدیکی یکی از مناطق ساحلی شهر پکن بیشتر بخوانید...