موزه هنر Dune در نزدیکی یکی از سواحل پکن ساخته می شود

1487 مشاهده
  • پنج شنبه 30 فروردین 1397
نوشته شده توسطمدیر ملک بانک

موزه هنر Dune  توسط شرکت OPEN Architecture در نزدیکی یکی از مناطق ساحلی شهر پکن بیشتر بخوانید...